Page 54 - Groot Nyvendaal - 9 Schitterende appartementen in Velp
P. 54

54
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling
 Op de bouw van de appartementen van
Groot Nyvendaal is de Woningborg Garantie-
en waarborgregeling van kracht. De bouwonder- neming wordt om deel te mogen nemen getoetst op deskundigheid en technische vakbekwaam- heid, maar ook op financieel gebied.
Alle tekeningen en de technische omschrijving van het bouwplan worden aan het Bouwbesluit getoetst. Ook worden de concept koop- en- aannemingsovereenkomsten beoordeeld.
De regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden die door Woningborg gehanteerd en voorgeschreven worden zijn van toepassing, ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald. Mocht dat wat bepaald wordt in de technische om- schrijving hiermee onverenigbaar zijn of nadeliger zijn voor de koper, dan prevaleren de hiervoor genoemde bepalingen van Woningborg.
In geval van faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw wordt uw woning/appartement afgebouwd.
U wordt door Woningbouw schadeloosgesteld als afbouw van de woning niet mogelijk is.
De kwaliteit van de appartementen is gegarandeerd tot
6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken is deze termijn tot 10 jaar en 3 maanden. Dit is een garantieverplichting van de bouwonderneming die door Woningborg wordt gewaarborgd. Kan of wil de bouw- onderneming eventuele gebreken niet herstellen, dan zorgt Woningborg ervoor dat het hersteld wordt.
Ontstaan er geschillen tussen u en de bouwonderneming over de kwaliteit van de woning, dan kunt u een beroep doen op bemiddeling door Woningborg.
Niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vallen de werkzaamheden die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk). Een aantal aspecten die worden genoemd in de koop- en aannemingsover- eenkomsten en in de Woningborg Garantie- en waarborgrege- ling hebben een beperkte garantie of zijn hiervan uitgesloten.
De Woningborg Garantie biedt de koper bescherming en geeft de volgende zekerheden:
De rechten en plichten van de bouwonderneming en de koper worden vastgelegd in koop- en aannemingsover- eenkomsten met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting. Hiermee zijn de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming vastgelegd.
    52   53   54   55   56